Barok Sanat Gitar Keman Piyano Dersi Bateri Resim Kursu İzmir

Tel : 0232 452 00 66

 


 


  • Gitar Kursları

    Gitar Kursları yeni eğitim sezonunda ufak bir farkla 1 ders saati birebir 1 ders saati grup dersi olarak toplam iki saat yapılıyor. Ek olarak tüm öğrencilerimizin katılım sağlayabieceği solfej derslerimizede katılabilirsiniz. (Önemli Not:Solfej dersleri Katılım sayısı yeterli olması halinde açılabilmektedir.)
  • Keman Kursu

    Keman Kursu yeni eğitim sezonunda 1 ders saati birebir Enstruman 1 ders saati Solfej dersi olarak toplam iki saat yapılıyor.(Önemli Not:Solfej dersleri katılım sayısı yeterli olması halinde açılabilmektedir.)
Tiyatro & Drama Kursları

Programın Amacı
Tiyatro ve oyunculuk sanatı yolu ile kendini ifade edebilme becerisi kazandırmak, grup çalışması yöntemiyle kişisel yaratıcılığı geliştirmek, tiyatroda ilgi noktalarını çeşitlendirmek ve öğrenciye özgü bir yaratıcılık alanı sağlamak, meslek olarak seçenleri doğru bir eğitimle yönlendirmek ve eksiklerini tamamlamaktır.

DRAMA ve TİYATRO 

-YARATACI DRAMA GRUPLARI
1.Okul Öncesi Yaratıcı Drama
2.Okul Dönemi Yaratıcı Drama, Dramadan Tiyatroya (Çocuk Tiyatrosu)
3.Yetişkin Öncesi Yaratıcı Drama, Dramadan Tiyatroya (Gençlik Tiyatrosu-Tiyatro)

-KONSERVATUARA-TİYATRO BÖLÜMLERİNE HAZIRLIK

YARATICI DRAMA GRUPLARI

1.Okul Öncesi Yaratıcı Drama (Yaş Grubu 4/6)
• Yedi yaş öncesi yaş gruplarında, aileler ve eğitimciler her zaman daha çok zorlanır. Bu dönem, çocuk psikolojisinin, pedagojinin kurallarını, hedeflerini bilen uzmanlar için de karışık, zor bir dönemdir. Çocuk yedi yaş öncesi dönemde ilkel olandan temel olana doğru ilerler. Dil, kavramlar, kurallar, şekiller, renkler, insanlar, hayvanlar, ilişkiler… Evrende yer alan her şey onun için bir soru, bir oyundur. Drama tam da burada yer alır, birçok sorunun, cevabın, oyunun, bedensel ve zihinsel hareketin olduğu yerde; çocuğun olduğu yerde. Çocuğun kendini ve çevresinde olanları tanıması ve anlamlandırması, yeni anlamlar bulması hep bir oyunun içindeyken gerçekleşir. Yeni bir bakış açısı ve empati kurma yeteneği gelişir. Drama, çocuğun dünyasına oyunla girer, ona oyunla öğretir, ondan öğrenmek istediğini oyun yoluyla bulmaya çalışır.
Yedi yaş öncesi yaratıcı drama, dört yaş grubuyla başlar. Çalışmalar haftada bir gün, bir saat sürer. Çocuklar yaş gruplarına göre sınıflara ayrılır.

2.Okul Dönemi Yaratıcı Drama (Yaş Grubu 7/13)
Yedi-dokuz yaş dönemi çocukluğun en parlak dönemidir. En iyi kurallar ve roller çağıdır. Fiziksel güvenin oluşmaya başladığı bu dönemde drama, çocuğun özel ilgi alanlarını bulmak için önemli bir araçtır. Dramanın, yedi-dokuz ve on-on üç yaş gruplarında oluşturduğu ilk alan sosyalleşme sürecidir. Bu yaş grubu iyiyi ve kötüyü, gerçeği ve kendi gerçeğini arar, drama çocuğun düşünme ve duygu sürecinde onu genellemelerden ve kalıplardan uzaklaştırarak, çocuğun özgün kimliğini bulmaya çalışır. Çocuk bu dönemde kahraman özellikleri gösteren bir karakterle kolayca özdeşleşebilir ya da davranış kurallarını öğreten klişelere (stereotypes) ilgi duyabilir. Drama bu aşamada çocuğun kendisiyle tanışmasını sağlayıp (kendisiyle barışık olma ve özgüven), çocuğun on-on üç yaş ile gelen ‘tanınma’, ‘kendini kabul ettirme’ duygusuna yardımcı olur. Yedi-on üç yaş grubu drama çalışması çocuğun genel kültür oluşumunda önemlidir. Bu yaş grubu drama çalışmalarında kitap okuma, film izleme çalışmaları başlar ve yaratıcı drama temelli tiyatro eğitimine ilk adım atılır. Çocuk tiyatrosu atölyesi bu grubun çalışmalarıyla başlar.

Çalışmalar haftada bir gün iki saat sürer. Öğrencilerin katılımına, konsantrasyon durumuna göre çalışmalar, haftanın iki günü birer saat olarak da belirlenebilir.

3.Yetişkin Öncesi Yaratıcı Drama (Yaş Grubu 14/18)
Bu kategorideki bireyler güçlükle çocuk olarak tanımlanabilir; yetişkin olmaya çalışan ergenler. Dramanın bu yaş grubundaki asıl amacı, genç bireyin kendini anlamasına yardımcı olmaktır. İkinci aşamada gencin kendi içindeki değişim ve karşı taraf yer alır. ‘Doğru’, ‘yanlış’, ‘kimin için doğru’, ‘kimin için yanlış’, ‘kurallar’, ‘kendi istekleri’, ‘ne yapmak istediği’… Genç birey bunları ve benzeri duyguları, düşünceleri üzerinde taşırken, drama ona zihinsel bir özgürlük sunar. Drama çalışmalarında, ilişkilendirme, tanımlama, çözüm bulma, yeniden tasarlama, karar verme süreci başlar. Aile, arkadaş ve diğer sosyal ilişkilerinde, kendini ve diğerlerini görme, anlayabilme yetisini geliştirir.

Doğaçlama ve rol çalışmalarının yoğunlaştığı bu yaş grubunda tiyatronun teorik ve uygulamalı temel çalışmaları öğrenmeye başlanır. Temel oyunculuk teknikleri, tiyatro terimleri öğrenilir. Bu yaş grubu için temel amaçlardan biri, öğrencinin iyi bir sanat takipçisi olmasını sağlayabilmek, bir genel kültür donanımı verebilmektir. Bu yaş grubunda tiyatronun temel eğitimi başlar ve ilerde tiyatro eğitimi almak isteyen gençler için bu grup bir ön hazırlık sürecidir. Genç tiyatro atölyesi bu grubun çalışmalarıyla başlar.

Çalışmalar haftada bir gün üç saat sürer, öğrencilerin katılım durumuna göre ders saatleri farklı günlere bölünebilir.

KONSERVATUAR-TİYATRO ‘OYUNCULUK’ BÖLÜMÜNE
HAZIRLIK

Tiyatro bölümü yetenek sınavlarına hazırlık dersleri:
Tiyatro bölümlerinin, ‘oyunculuk’ yetenek sınavlarına uygun olarak hazırlanan bu eğitim programı, sınav aşamalarını tanıtırken, bu aşamalar için çalışmalara başlar.
Temel oyunculuk çalışmaları; beden kullanımı, hareket, figür, doğaçlama, role hazırlık, mimik, nefes, ses-konuşma, vurgu-tonlama. Ardından bir oyun metninden seçilen bölümün-parçanın-tiradın hazırlığı, şiir okuma, ön okuma çalışmaları, oyun okumaları, yazarları ve dönemlerini tanıma, tiyatro tarihine dair bilgiler. Hikaye oluşturabilme, karakter, mekan, zaman yaratabilme çalışmaları.
Doğaçlama; bireysel özellikleri ortaya çıkarıcı çalışmalar, sezgilerin uyarılması, yoğunlaşabilme, gözlem, temrin çalışmaları.
Genel kültür aşaması için hazırlık.
Oyunculuğa hazırlık aşamalarında yer alan dans ve ses-şan eğitimi programın içinde yer alan diğer derslerdir. Dans eğitimi haftada bir gün iki saat, ses-şan eğitimi haftada bir gün iki saat süren derslerdir.
Tiyatro temelli ana dersler, haftada iki gün, üç saat sürer, haftada toplam altı saatlik bir eğitim programıdır. Bu altı saate iki saat dans, iki saat ses-şan dersleri eklenir.

 

Kurslar
 
 

Adres

  • Yiğitler Mah. 339/1 Sokak No:2/1 Şirinyer İZMİR
  • Tel : +90 232 438 39 94
  • E-mail : info@baroksanat.com

 

Sosyal Ağlar

Bizi takip Edin!

rss google